Εργασιακά: Το γραφείο αναλαμβάνει την μισθοδοσία επιχειρήσεων μικρών η μεγάλων που απασχολούν προσωπικό με την ορθή σύνταξη και αποστολή των καταστάσεων μισθοδοσίας και των αρμοδίων έντυπων.