Έσπα: Το γραφείο αναλαμβάνει την υλοποίηση και παρακολούθηση προγραμμάτων Εσπα για επιδότηση επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Τα προγράμματα Εσπα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και τον ελεύθερων επαγγελματιών που βοηθά στην βιωσιμότητα και  εδραίωση μιας ποιο δυνατής παρουσίας στο χώρο που δραστηριοποιούνται.