Οικονομικές μελέτες: Το γραφείο αναλαμβάνει την σύνταξη και υλοποίηση των οικονομικών μελετών επιχειρήσεων έτσι ώστε να έχουν μια καλύτερη ιδέα για την πορεία και ανάπτυξη της επιχείρησης και να μπορούν να κάνουν προβλέψεις και διορθώσεις σε ποιους τομείς ύστερη και μπορεί να βελτιώσει ώστε να έχει μια βιώσιμη ύπαρξη αλλά και να αναπτυχτεί...