Εταίρια το γραφείο δραστηριοποιείτε στην πόλη της Λαμίας από το 2012 σε μια κεντρικότατη οδό την καποδιστριου 3 απέναντι από τα δικαστήρια Λαμίας και μόλις 15 λεπτά από την εφορία Λαμίας. Ο ιδιοκτήτης του γραφείου είναι απόφοιτος του πανεπιστήμιου City University of Birmingham της Αγγλίας όπου σπούδασε οικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ίδιο πανεπιστήμιο στον τομέα του Management and Marketing.

Το πτυχίο και το μεταπτυχιακό του είναι αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ και ισότιμα με πτυχίου οικονομικών και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το οικονομικό πανεπιστήμιο Βολου. Είναι μέλος του οικονομικού επιμελητήριου Ελλάδος και κάτοχος της ιδιότητας του λογιστή β τάξης. Πριν την ίδρυση του γραφείου δούλευε στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα στην alpha bank στην apple και στην teleperfomance. Στον δημόσιο τομέα δούλευε στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. Έκανε την εξηδηξευση του στα λογιστικά φοροτεχνικά στο ΚΕΛΕ κέντρο εφαρμοσμένων λογιστικών εφαρμογών. Στην συνεχεία προχώρησε στην ίδρυση του γραφείου καθώς ο χαρακτήρας του στο θέμα συνέπειας και εχεμύθειας και φιλομάθειας που τον διακρίνει όπως και οι σπουδές και η εξειδίκευση που έκανε είναι συνυφασμένες με την δραστηριότητα του στα λογιστικά φοροτεχνικά.

Λόγοι που Είμαστε Διαφορετικοί

  • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 / Ε2 & ακίνητης περιουσίας Ε9.
  • Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων.
  • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σας στην αρμόδια ΔΟΥ.
  • Υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης.
  • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.
  • Γονικές παροχές, κληρονομικά, μεταβιβάσεις ακινήτων, δηλώσεις Κτηματολογίου.
  • Χορήγηση πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης νέας κατοικίας από την Εφορία.
  • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν.
  • Υποβολή μισθωτηρίων. Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών.
  • Έναρξη - Λήξη επιχειρήσεων. Εργατικά - ΙΚΑ - ΦΠΑ. Μισθοδοσία επιχειρήσεων.

Ας δούμε μαζί πως μπορούμε να υποστηρίξουμε φοροτεχνικά την επιχείρηση σας με στόχο της ανάπτυξη της κερδοφορίας σας.